Bernerportens B-kull MH

Lucas resultat är markerat med mörkare, valparnas resultat står med namnet

 

1

2

3

4

5

1a.KONTAKT
     Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök .

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.  Becka

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Bea, Bounty

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

1b.KONTAKT
     Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mo föraren eller stretar åt annat håll. Becka

Följer med hela sträckan, neutral. Bounty

Följer med villigt. Engagerar sig. Bea

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.

1c.KONTAKT
     Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Becka

Accepterar. Är neutral. Bea

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Bounty

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a.LEK 1
     Leklust

Leker ej. Becka

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv. Bounty

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Bea

2b.LEK 1
     Gripande

Griper ej.

Griper ej. nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Becka, Bea, Bounty

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

2c.LEK 1
     Dragkamp

Biter ej. Becka

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om. 
Bea, Bounty

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a.JAKT  (1:a ggn)
     Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter. Becka
 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.Bea, Bounty

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b.JAKT
     Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram. Becka, Bounty

Griper ej, nosar på föremålet. 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. Bea

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

3a.JAKT  (2:a ggn)
     Förföljande

Startar ej. 
Becka, 

Startar men avbryter. Bea, Bounty

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b.JAKT
     Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram. Becka, Bounty

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. Bea

4.AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Becka, Bea, Bounty

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt och nosar.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a.AVST.LEK
     Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad., Bounty

Kontroll. avbrott kan förekomma. 
Becka,
Bea

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b.AVST.LEK
     Hot/agg.

Inga skall eller morrningar .
Becka,
Bea, Bounty

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 och 2 del.

5c.AVST.LEK
     Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten. Ointresserad. 
Becka,
Bea, Bounty

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Går fram när figuranten der sig tillkänna.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d.AVST.LEK
     Leklust

Visar inget intresse. Becka, Bea ,Bounty 

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e.AVST.LEK
     Samarbete

Visar inget intresse. Becka. Bea Bounty

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a.ÖVERASKN.
     Rädsla

Stannar, kort stopp. 
Bounty

Hukar sig och stannar. Becka

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Bea

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b.ÖVERASKN.
     Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Becka,, Bounty

Visar enstaka hotbeteenden. Bea

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c.ÖVERASKN.
     Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Becka

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Bea

Går fram till overallen utan hjälp. Bounty

6d.ÖVERASKN.
     Kvarstående
     rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Bounty

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. 

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. 
Becka,
Bea

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERASKN.
     Kvarstående
     intresse

Inget intresse för overallen. 
Becka, Bea, Bounty

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a.LJUDKÄNSL.
     Rädsla

Stannar, kort stopp. 
Bounty

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Bea

Flyr högst 5 meter. Becka

Flyr mer än 5 meter.

7b.LJUDKÄNSL.
     Nyfikenhet

Går inte fram. 
Becka

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. 
Bea, Bounty

7c.LJUDKÄNSL.
     Kvarstående
     rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Bea, Bounty

Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass. Becka

Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.

7d.LJUDKÄNSL.
     Kvarstående
     intresse

Inget intresse för ljudkällan. 
Becka,
Bea, Bounty

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a.SPÖKEN
     Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden. Bea

Visar flera hotbeteenden under längre tid. 
Becka,
Bounty

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b.SPÖKEN
     Kontroll

Enstaka konntroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittat till mot spökena då och då.

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott. Becka, Bea

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.Bounty

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c.SPÖKEN
     Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Bea

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Bounty

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. Becka

8d.SPÖKEN
     Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Becka

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid. Bea, Bounty

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

8e.SPÖKEN
     Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Becka

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder. Bea

Tar kontakt själv. Balanserad.
Bounty

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a.LEK 2
     Leklust

Lekr ej. Becka

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv. Bounty

Leker aktivt, startar snabbt. Bea

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b.LEK 2
     Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Becka, Bea

Griper direkt med hela munnen. Bounty

Griper direkt, hugger föremålet.

10.SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.  
Bea, Bounty

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Becka

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.